Vi bryr oss om ditt välmående!
Hem


Hos oss är ditt välmående högsta prioritet


Vi vet att du kan leva ett stressfritt liv i dagens samälle.

Vi vet att du kan uppleva sinnesro trots allt som pågår runt oss.

Du måste inte jobba med ditt mentala varje dag för att hamna i flow.


Det är bara en tanke bort.

 

3p-Uppsala


Vi vill peka dig i en riktning som få av dagens terapeuter och coacher gör idag. Vi är intresserade av ditt välmående och hos oss är det vår högsta prioritet. 

Livet kan vara kantigt, runt eller bara kännas allmänt hårt, men tänk om det bara är det som vi tänker som får oss att uppleva detta. Tänk om vi bara är en tanke bort för att nå psykisk hälsa.

Personlig coachning


Vi är intresserad av ditt välmående. Jag vill peka dig i en ny riktning som ger dig insikter som förändrar dig på djupet

Idrotts coaching


Som idrottare är det viktigt att vara i flow i zonen. Att vara i nuet och bara göra. Med vårt samtal pekar vi dig dit. När du har fått insikten kommer flow komma automatiskt

Ett nytt sätt att se på sälj


Är du trött på att ständigt kämpa för att få till kundmöten och avslut? Märker du att du har svårt att hitta motivationen att ringa det där samtalet? Med ett nytt sätt att se på sälj blir detta enklare och roligare

Få ett gratis inledande samtal


Att känna att du hamnat rätt är viktigt för oss . Att vi båda får tillit till varandra är det viktigaste för att vi ska kunna fortsätta samtalen. I samtalen vill vi peka dig i en ny riktning. En rikning som funnits sedan 70-talet då en man vid namn Sydney Banks fick sina insikter. Det handlar om 3 enklar principer som förklarar hur alla våra upplevelser skapas. Våra insikter kommer från att jag är diplomerad 3P Coach hos Tomas & Dennis Coach academy samt från litteratur kring de 3 principerna

OMDÖMEN


Ett samtal där fokus inte låg i de probelm jag hade utan ett samtal där du pekar på att innert inne är jag frisk. Bortom tankar är det som jag sökt så länge